• Wersja z językiem polskim
 • Search
Return to catalogue

Podaj maila aby obejrzeć webinar z Node.js

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i produktach oferowanych Czytaj więcej przez Vavatech Sp z o.o. Zgodę możesz cofnąć w każdym czasie.
Promoted term
2020-08-10
Warszawa

Minimum of required applications was not reached

4,000 / 5 days
Contact us
Promoted term
2020-08-31
Warszawa

Minimum of required applications was not reached

4,000 / 5 days
Contact us
Offer your term
We will try to run a new term for you
Contact us

Virtualization

Course: VMware vSphere: Fast Track [V6] - (EDU-VSFT6) (VCP6-DCV)

Kod: [VT-SP-FT6-EN]
Download course card

Introduction

Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z instalacją, konfiguracją I zarządzaniem VMwre vSphere 6. Zakres szkolenia jest rozszerzony względem kursu VMware vSphere: Install, Configure and Manage o zaawansowane zadania związane z konfigurowaniem i skalowaniem wysoko dostępnej wirtualnej infrastruktury. Szkolenie prowadzone jest w intensywnym i wydłużonym trybie.

Goal description

Celem szkolenia jest poszerzenie umiejętności i wiedzy odnośnie VMware vSphere 6. Ukończenie szkolenia upoważnia do podjęcia egzaminu VMware Certyfied Professional 6- Data Center Virtualization ( VCP6- DCV).

Participant profile

Ten intensywny kurs, przeznaczony jest dla administratorów i integratorów systemowych, którzy w krótkim czasie chcą zdobyć kompletne umiejętności w rozwiązaniu VMware vSphere.

Course duration and form

35 hours (5 days x 7 hours), including lectures and exercises.

Course plan

 1. Wprowadzenie do kursu
  1. Wprowadzenie i sprawy organizacyjne
  2. Zapoznanie z celami kursu
 2. Programowo definiowane centrum przetwarzania danych (Software-Defined Data Center)
  1. Omówienie rozwiązań wirtualizacyjnych, maszyn wirtualnych oraz składników vSphere
  2. Wyjaśnienie koncepcji wirtualizacji w odniesieniu do serwerów, mechanizmów
  3. sieciowych i pamięci masowej
  4. Omówienie miejsca zajmowanego przez vSphere w architekturze chmury obliczeniowej
  5. Instalacja i użycie interfejsów użytkownika vSphere
  6. Omówienie architektury ESXi oraz konfiguracji wybranych ustawień ESXi
 3. Tworzenie maszyn wirtualnych
  1. Wstępna charakterystyka maszyn wirtualnych, ich sprzętu wirtualnego oraz plików
  2. reprezentujących maszynę wirtualną
  3. Wdrożenie pojedynczej maszyny wirtualnej
 4. VMware vCenter Server
  1. Omówienie architektury rozwiązania vCenter Server
  2. Omówienie rozwiązania vCenter Server Appliance
  3. Instalacja i konfiguracja vCenter Server Appliance
  4. Wykorzystanie oprogramowania VMware vSphere® Web Client
  5. Konfiguracja VMware® vCenterTM Single Sign-OnTM
  6. Zarządzania obiektami repozytorium (inventory) oraz licencjami w vCenter Server
 5. Konfiguracja i zarządzanie wirtualnymi mechanizmami sieciowymi
  1. Tworzenie, konfigurowanie i zarządzanie standardowymi wirtualnymi switchami
  2. Omówienie i modyfikacja ustawień standardowych wirtualnych switchy
  3. Omówienie mechanizmu NIC Team używanego przez grupy portów na switchach
  4. Standardowych
 6. Konfiguracja i zarządzanie wirtualną pamięcią masową
  1. Omówienie protokołów pamięci masowych i nazw urządzeń
  2. Konfiguracja zasobów pamięci masowej iSCSI, NFS oraz Fibre Channel do pracy z
  3. serwerami ESXi
  4. Tworzenie i zarządzanie składami danych (datastores) VMware vSphere VMFS
  5. Przedstawienie składów danych VMware® Virtual SANTM
 7. Zarządzanie maszynami wirtualnymi
  1. Wdrażanie maszyn wirtualnych przy użyciu szablonów i klonowania
  2. Modyfikowanie i zarządzanie maszynami wirtualnymi
  3. Tworzenie i zarządzanie migawkami (snapshots) maszyn wirtualnych
  4. Migrowanie maszyn wirtualnych przy pomocy VMware vSphere® Storage vMotion
  5. oraz vMotion®
  6. Tworzenie VMware vSphere vApp
 8. Kontrola dostępu oraz uwierzytelniania
  1. Kontrola dostępu użytkowników w oparciu o role i uprawnienia dostępu
  2. Omówienie mechanizmów dostępu i uwierzytelniania dla hosta ESXi
  3. Integracja ESXi z Active Directory
 9. Zarządzanie i monitorowanie wykorzystania zasobów
  1. Omówienie cech wirtualnych zasobów CPU i pamięci
  2. Charakterystyka mechanizmów stosowanych do optymalizacji wykorzystania CPU oraz
  3. pamięci
  4. Konfiguracja i zarządzanie pulami zasobów
  5. Monitorowanie wykorzystania zasobów w oparciu o diagramy i alarmy wydajnościowe
  6. vCenter Server
 10. Wysoka dostępność i odporność na uszkodzenia
  1. Omówienie architektury vSphere HA (High Availability)
  2. Konfigurowanie i zarządzanie klastrem vSphere HA
  3. Ustawianie zaawansowanych parametrów vSphere HA
  4. Wykorzystanie vSphere FT (Fault Tolerance) dla maszyny wirtualnej
  5. Omówienie VMware vSphere® Replication
 11. Skalowalność w odniesieniu sieci
  1. Tworzenie, konfigurowanie i zarządzanie rozproszonymi wirtualnymi switchami (vSphere
  2. distributed virtual switches), połączeniami sieciowymi i grupami portów
  3. Omówienie cech rozproszonych switchy, takich jak prywatne VLAN-y, protokoły
  4. wykrywania, VMware vSphere® Network I/O Control, NetFlow oraz odbicie lustrzane
  5. portów (port mirroring)
 12. Skalowalność w odniesieniu do hosta
  1. Użycie profili hostów do zarządzania zgodnością konfiguracji hostów ESXi
  2. Konfigurowanie i zarządzanie klastrem vSphere Distributed Resource Scheduler
  3. (DRS)
  4. Konfigurowanie Enhanced vMotion Compatibility
  5. Wykorzystanie vSphere HA i vSphere DRS
 13. Skalowalność w odniesieniu do pamięci masowej
  1. Omówienie VMware vSphere® Storage APIs (Array Integration oraz Storage
  2. Awarness)
  3. Wyjaśnienie doboru pamięci masowej na podstawie zadanych charakterystyk (policydriven
  4. storage)
  5. Dodawanie charakterystyk pamięci masowej dla maszyny wirtualnej (virtual machine
  6. storage policy)
  7. Wprowadzenie do VMware vSphere® Storage I/O Control
  8. Tworzenie klastra składów danych
  9. Konfigurowanie Storage DRS
 14. Zarządzanie poprawkami
  1. Zarządzanie instalacją poprawek ESXi przy pomocy VMware vSphere Update
  2. Manager
  3. Instalacja oprogramowania Update Manager wraz z odpowiednią wtyczką (plug-in)
  4. Tworzenie wzorcowych spisów poprawek (patch baselines)
  5. Skanowanie i aktualizacja hostów
 15. Mechanizmy do zarządzania środowiskiem VMware vSphere
  1. Przedstawienie cech i możliwości VMware vSphere Management Assistant
  2. Konfigurowanie vSphere Management Assistant
  3. Omówienie zestawu poleceń dostępnych w VMware vSphere Command-line
  4. Interface (vCLI)
  5. Wykonywanie operacji w trybie wiersza polecenia pozwalających na zarządzanie
  6. hostami, zasobami sieciowymi, pamięcią masową oraz na monitorowanie wydajności
 16. Instalowanie składników VMware
  1. Wykorzystanie vCenter Linked Mode to zarządzania wieloma repozytoriami (inventory)
  2. vCenter Server
  3. Wprowadzenie do instalacji VMware ESXi
  4. Omówienie wymagań dla procesu bootowania z macierzy SAN
  5. Omówienie wymagań odnośnie sprzętu, oprogramowania i baz danych dla vCenter
  6. Server
  7. Instalacja vCenter Server (na platformie Windows)
 17. Skalowalność w odniesieniu do hostów i zarządzania nimi
  1. Konfiguracja i zarządzanie VMware vSphere® Distributed Power ManagementTM
  2. Używanie VMware vSphere® PowerCLITM
  3. Użycie Image Builder do tworzenia profilu obrazu instalacji ESXi
  4. Użycie Auto Deploy dowdrażania hosta ESXi w trybe stateless